Administratie

Voor uw bedrijfsvoering
Als ondernemer wilt u inzicht in uw boekhouding om bijvoorbeeld keuzes te maken en om de effecten te beoordelen van die keuzes. Een goed bijgehouden boekhouding verschaft cijfers en resultaten die u snel een inzicht kunnen geven in de financiële positie van het bedrijf. Aan de hand van o.a. kosten, omzet en winst kunt u inspelen op ontwikkelingen en eventueel uw activiteiten bijsturen. Het opzetten van een goede en overzichtelijke administratie is dus van groot belang.

Belastingdienst

Het voeren en bijhouden van een goede administratie dient meerdere doelen. Naast het eigen belang eist de belastingdienst (wettelijke plicht) dat elke onderneming een deugdelijke boekhouding bijhoudt en bewaart. Bewust of onbewust bent u als ondernemer diverse aangifte- en betalingsverplichtingen aangegaan met de belastingdienst. Gedacht kan worden aan o.a.: omzetbelasting, loonheffing, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Uw administratie vormt dus de basis van uw aangiften en de belastingdienst moet uw administratie binnen een redelijke termijn kunnen controleren. Op ieder gewenst moment kan de belastingdienst een controle verzoeken om een inzicht te krijgen in uw administratie.

Bewaarplicht administratie

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. Belangrijke basisgegevens zijn:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de loonadministratie.

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voor belasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

 

Computerprogramma’s en bestanden

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht.

Alle gegevens over uw onderneming, die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden zijn: kasadministratie en kassabonnen, financiële aantekeningen, tussentijds gemaakte controleberekeningen, ontvangen facturen, kopieën van verzonden facturen, bankafschriften, agenda’s, afsprakenboeken, correspondentie, contracten en overeenkomsten alsmede software en databestanden. Ook al drukt u uw digitale gegevens af op papier, tevens dienen alle digitale gegevens bewaart te blijven.