0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Loonadministratie

De laatste jaren komen er steeds meer regels en wetten op het gebied van loonadministratie. Voor veel sectoren verzorgen wij de loonadministratie. Wij realiseren ons dat er grotere aanbieders op de markt zijn voor loon- en salarisadministraties echter vinden wij het belangrijk om onze relaties goed te kennen en goed te kunnen adviseren. Wij zorgen dat uw administratie volledig overeenstemt met alle wettelijke eisen en afspraken binnen uw CAO.

Wij bieden service op maat en u kunt zelf bepalen wat u door ons wilt laten verrichten. Hierbij kunt u denken aan contract opstellen, verzorgen van ziekteverzuimmeldingen en het bijhouden van vakantiedagen.

De basiswerkzaamheden die wij voor u uitvoeren zijn als volgt:

 • Maandelijkse loon- en salarisverwerking
 • Automatische en tijdige aanpassing van CAO’s, wetten en regelgeving
 • Verwerking en muteren van de stamgegevens van de werknemer
 • Verwerking van de loonstroken
 • Bijhouden cumulatieve gegevens
 • Registeren van roostervrije en vakantiedagen / uren
 • Eventueel aanleveren loonjournaalpost
 • Periodieke aangifte loonheffing
 • Aansluitingscontrole loonheffing
 • Berekening declaratie kilometervergoeding
 • Verzorgen van jaaropgave voor de werknemer per einde kalenderjaar
 • Verzorgen van pro forma berekeningenElke maand ontvangt u na het verlonen van salarissen digitaal de loonstroken tezamen met een kopie aangifte loonheffing en de vermelding van het te betalen bedrag aan loonheffingen.