0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Inkomensverzekering voor de ondernemer

Uw personeel kan ziek worden en dat heeft u natuurlijk goed verzekerd via de Inkomensverzekering voor uw personeel. Maar ondanks dat u denkt dat het niet mogelijk is, kunt u zelf ook ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Daarvoor kunt u zich verzekeren via de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze dekking voorziet in een inkomensaanvulling als u door lichamelijke klachten uw werk niet of niet geheel meer kunt uitvoeren.