0255 518 032
  info@burobrederode.nl
Geld lenen kost geld

Lening oversluiten

Door de toenemende aanscherping van de leennormen kan het zomaar gebeuren dat je ‘gevangen’ zit in je eigen lening. Het treft consumenten die in het verleden een maximale lening hebben genomen en nu niet meer in aanmerking komen om de lening tegen betere condities bij een andere partij over te sluiten. Gevolgen kunnen zijn dat de maandlasten niet meer te betalen zijn en de rentepercentages op deze leningen alsmaar blijven stijgen.

De overheid wil hier graag een oplossing bieden en heeft in 2012 een wijziging in de Gedragscode Consumptief Krediet doorgevoerd. www.vfn.nl, ‘Gedragscode 2014’ artikel 6.e. Vanwege het klantbelang onderschrijft de toezichthouder deze ontwikkeling.

In de praktijk blijkt het echter weerbarstiger. Weinig banken voelen zich genoodzaakt extra kredietrisico’s ‘in huis te halen’. Met als gevolg dat consumenten in hun lening ‘gevangen’ blijven met alle consequenties van dien.

Buro Brederode heeft de mogelijkheden om u te helpen!

Voor een goede intermediair die zijn zorgplicht serieus neemt zijn er nu mogelijkheden om zijn locked up klant de helpende hand te bieden. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het oversluiten van dergelijke leningen daar het krediet niet voldoet aan de VFN leennormen. Het moet wel aantoonbaar in het belang van de consument zijn met een lager rentepercentage en een kortere looptijd.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Goedkeuring door de bank op basis van de standaard Acceptatiecriteria met uitzondering van het maximaal verantwoorde kredietmaximum
 • Minimaal 3 jaar geen nieuw krediet afgesloten
 • Minimaal 3 jaar bij huidige werkgever en inkomen is niet gedaald
 • Woont 3 jaar op hetzelfde adres
 • Beide aanvragers zijn jonger dan 60 jaar
 • Niet inwonend
 • Niet gescheiden in de laatste 3 jaar
 • Totale kredietlimiet bij het BKR is groter dan het potentieel maximaal verantwoorde kredietbedrag

Aanvullende voorwaarden!

 1. Acceptatie o.b.v. inkomen en lasten wordt uitgegaan van de werkelijke maandlast i.p.v. 2%
 2. Meerdere lopende leningen moeten in 1 nieuwe lening worden opgenomen
 3. De nieuwe lening heeft een lager rentepercentage dan de lopende lening(en)
 4. De maandlast van de nieuwe lening is minimaal 1% van de kredietlimiet. Let op! De maandlast is nooit hoger dan de draagkrachtmeting uitwijst zoals omschreven bij punt 1 én nooit lager dan de som van de maandlast van de over te nemen leningen
 5. Het maximaal te verstrekken bedrag is nooit hoger dan het uitstaande saldo van de over te nemen leningen