0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Inkomstenbelasting Ondernemer

In Nederland moet een ondernemer aan allerlei regels voldoen. Met name de belastingwetgeving, waarin jaarlijks vele aanpassingen en wijzigingen worden doorgevoerd, maakt het voor deze groep qua aangifte inkomstenbelasting niet overzichtelijker. Ondernemers passen de fiscale mogelijkheden niet altijd goed of onvolledig toe, waardoor er geld blijft liggen bij de belastingdienst.

Door gebruik te maken van de diensten van Buro Brederode, weet u zeker dat u niet teveel belasting betaalt. U krijgt altijd waar u recht op heeft. Wij verwerken uw aangifte correct en snel.

Aangifte inkomstenbelasting

Ieder jaar dient vóór 1 april uw aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst binnen te zijn. In deze aangifte wilt u natuurlijk optimaal gebruik maken van de mogelijke aftrekposten. Buro Brederode heeft al meer dan 25 jaar ervaring met ondernemers en weet waar zij tegen aanlopen. Wij zijn op de hoogte van de laatste regelgeving en zorgen ervoor dat u alle belastingvoordelen benut. Vaak kunnen ondernemers van de navolgende belastingvoordelen profiteren:

  • Zelfstandigenaftrek;
  • Startersaftrek;
  • MKB – vrijstelling;
  • Fiscale oudedagsreserve;
  • Investeringsaftrek;
  • VAMIL etc.

Buro Brederode beschikt over up-to-date software om deze aangiften op te stellen. Via een moderne communicatiemodule worden de aangiften rechtstreeks bij de belastingdienst ingediend. Hiervoor hebben wij geen DigiD codes nodig van onze relaties.

Indien u onmogelijk uw aangifte op tijd bij de belastingdienst kunt inleveren bestaat de mogelijkheid om via ons kantoor uitstel aan te vragen. Zo voorkomt u hoge boetes voor het niet tijdig doen van aangifte. U dient ons voor uiterlijk 27 maart in te lichten of u van de uitstelregeling gebruik wilt maken.

Het aantal klanten neemt jaarlijks toe en wij constateren dat er steeds meer ondernemers komen die kiezen voor een juiste aangifte, zonder verrassingen achteraf door de Belastingdienst.

Buro Brederode heeft goede kontakten met de Belastingdienst. Naast permanente bijscholing worden regelmatig door de belastingexperts georganiseerde bijeenkomsten bezocht.

Wij kijken verder dan alleen uw belastingaangifte. Veel van onze relaties adviseren wij ook op het gebied van maken/wijzigen van hun testament bij de notaris.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in onze diensten.

Aangifte omzetbelasting

Een ondernemer krijgt naast de inkomstenbelasting ook vaak te maken met omzetbelasting. Deze belasting toegevoegde waarde (BTW) is afhankelijk van de prestaties welke de ondernemer verricht.

De belastingdienst reikt digitaal een aangiftebiljet omzetbelasting uit. Een aangiftebiljet bestrijkt een bepaald tijdvak. Dit kan zijn een maand, kwartaal of zelfs een jaar. Dit digitale formulier dient tijdig ingevuld te worden. Tevens moet de betaling van het berekende bedrag tijdig bij de belastingdienst op de rekening zijn bijgeschreven. Eventueel kan sprake zijn van een omzetbelastingteruggaaf.

Wij stellen deze aangiften voor u op en kunnen u desgewenst instrueren om dit zelf te doen, afhankelijk van uw beschikbare tijd.

Na afloop van het jaar komt het regelmatig voor dat alsnog een suppletie aangifte omzetbelasting opgesteld en ingediend moet worden. Deze suppletieaangifte moet tijdig gedaan worden om boetes van de belastingdienst te voorkomen.

Aangifte vennootschapsbelasting

Heeft u een BV als rechtspersoon, dan krijgt u te maken met de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan de hand van de door u (gedeeltelijk) gevoerde boekhouding stellen wij de jaarstukken op. De jaarstukken in de vorm van een balans met bijbehorende en winst- en verliesrekening en toelichting dienen als grondslag voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Tevens stellen wij de publicatiejaarstukken op voor de Kamer van Koophandel samen en kunnen wij u ondersteunen bij het maken van de notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering.