0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Voorlopige teruggaaf

Heeft u aftrekposten, bijvoorbeeld vanwege hypotheekrente in verband met de eigen woning, dan heeft u recht op belastingteruggaaf. Als u niet wilt wachten op de jaarlijkse belastingaangifte bestaat er een mogelijkheid om in een eerder stadium reeds geld terug te vragen. Dit kan door middel van een voorlopige teruggaaf. U krijgt meteen maandelijks een belastingteruggaaf. Voor de aanvraag van een dergelijke teruggaaf bent u bij ons aan het goede adres.

Naast het aanvragen van een voorlopige teruggaaf, kunnen wij u ook terzijde staan bij het doorvoeren van wijzigingen in een teruggaaf en zelfs intrekken van een teruggaaf.

Buro Brederode beschikt over de laatste software om dergelijke teruggaven op te stellen. De verzoeken worden via rechtstreekse communicatiemogelijkheden bij de Belastingdienst ingediend. Hiervoor hebben wij geen DigiD codes nodig van onze relaties.

Voorbeelden wanneer een verzoek om voorlopige teruggaaf wenselijk kan zijn:

  • Aankoop nieuwe woning
  • Betalen van alimentatie
  • Bovenmatige zorguitgaven
  • U ontvangt partneralimentatie;
  • U ontvangt meerdere uitkeringen/inkomsten naast elkaar, waar geen of te weinig loonheffing op wordt ingehouden;
  • U heeft vermogen wat de vrijstelling in box 3 (sparen en beleggen) overschrijdt.
  • Voorlopige aanslag

Het is mogelijk dat u jaarlijks extra inkomstenbelasting moet nabetalen. Ook hier is een passende oplossing mogelijk, namelijk de voorlopige aanslag. Het voordeel van de voorlopige aanslag is dat de betaling van deze extra belasting al gespreid in het lopende jaar plaatsvindt.

Buro Brederode kan deze voorlopige aanslagen voor u aanvragen, wijzigen of stopzetten.