0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Toeslagen

In Nederland kennen wij drie soorten toeslagen, namelijk: zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u:

 • 18 jaar of ouder bent en
 • premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering of
 • u betaalt een bijdrage aan het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ)

U vraagt de zorgtoeslag samen met uw eventuele partner aan. Voor kinderen tot 18 jaar krijgt u geen zorgtoeslag, daar deze tot hun 18e jaar gratis zijn meeverzekerd.

Anderen vereisten zijn een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Het (gezamenlijke) inkomen en (gezamenlijke) vermogen speelt ook een rol bij de toekenning ofwel bij de vaststelling van de hoogte van de zorgtoeslag.

Aanvragen en wijzigen van de zorgtoeslag

U kunt nog zorgtoeslag tot 1 april van het jaar nadat u er recht op heeft. Indien u, uw partner of medebewoner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting, kan zelfs de aanvraag ingediend worden tot de datum waarop dit uitstel afloopt.

Indien in het huishouden sprake is van kinderen van 18 jaar of ouder is het mogelijk om meerdere toeslagen op hetzelfde adres te ontvangen. De zorgtoeslag wordt per maand uitgekeerd.

Voor de aanvraag alsmede voor wijzigingen van de huurtoeslag bent u bij ons aan het goede adres.

Buro Brederode beschikt over de modernste software om dergelijke aanvragen op te stellen. Via rechtstreekse communicatiemogelijkheden met de Belastingdienst worden de verzoeken ingediend. Hiervoor hebben wij geen DigiD codes nodig van onze relaties.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een financiële bijdrage in de huurkosten, welke wordt uitgekeerd door de overheid via de belastingdienst. Als u in een huurhuis woont kunt u in sommige gevallen een huurtoeslag krijgen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Woont u alleen of met een partner of medebewoner;
 • Uw leeftijd;
 • De hoogte van de huur;
 • Het soort huurhuis;
 • De hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en vermogen;

Om huurtoeslag te krijgen moet u in principe 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moeten u, uw eventuele partner en medebewoners bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres en de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Van huurtoeslag kan alleen sprake zijn als het een zelfstandige woonruimte betreft. Dit is een woning die u van binnen en buiten op slot kunt doen. Minimale vereisten zijn: een eigen woon(slaap)kamer; een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water; een aansluitpunt voor een kooktoestel alsmede een eigen toilet met waterspoeling.

Op kamers wonen valt hier in de meeste gevallen niet onder.

Aanvragen en wijzigen van de huurtoeslag

U kunt nog huurtoeslag aanvragen tot 1 april van het volgende jaar. Indien u, uw partner of medebewoner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting, kan de aanvraag zelfs ingediend worden tot de datum waarop dit uitstel afloopt.

Per huishouden kan maar 1 persoon huurtoeslag aanvragen. Deze wordt per maand uitgekeerd.

Voor de aanvraag alsmede voor wijzigingen van de huurtoeslag bent u bij ons aan het goede adres.

Buro Brederode beschikt over zeer moderne software om dergelijke teruggaven aan te vragen. Via een rechtstreekse communicatiekoppeling met de Belastingdienst worden de verzoeken ingediend. Hiervoor hebben wij geen DigiD codes nodig van onze relaties.

Kinderopvangtoeslag

U kunt in sommige gevallen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wanneer uw kinderen gebruik maken van de kinderopvang.

Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet er sprake zijn van werk. Dit kan zijn:

 • het in dienst zijn bij een werkgever;
 • het zondervergoeding meewerken in het bedrijf van uw partner;
 • het genieten van winst uit onderneming;
 • inkomsten geniet uit andere werkzaamheden;

Uitzonderingen zijn er bij het volgen van een opleiding, het volgen van een traject naar werk of als een verplichte inburgeringscursus gevolgd wordt bij een gecertificeerde instelling.

Of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en zo ja, om de hoogte daarvan vast te stellen, daarbij spelen ook andere variabelen mee. Te denken valt aan een toeslagpartner ja of nee, het aantal kinderen alsook het (gezamenlijke) toetsingsinkomen in een bepaald jaar.

Aanvragen en wijzigen van de kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen tot 3 maanden nadat u er recht op heeft. Als uw kind dus op 1 januari voor het eerst naar school gaat en u heeft recht op kinderopvangtoeslag, dan dient u dit aangevraagd te hebben voor 1 mei. Iedere maand dat u dit later doet krijgt u een maand minder in dat jaar.

Bovenstaande regel geld vanaf 2014. U kunt dan kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand dat u de aanvraag doet, en voor maximaal drie maanden daarvoor.

Voor de aanvraag alsmede voor wijzigingen van de huurtoeslag bent u bij ons aan het goede adres.

Buro Brederode beschikt over zeer moderne software om dergelijke teruggaven op te stellen. Via een rechtstreekse communicatiekoppeling met de Belastingdienst worden de verzoeken ingediend. Hiervoor hebben wij geen DigiD codes nodig van onze relaties.