0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Inkomstenbelasting ZZP’er

In Nederland moet een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) aan allerlei regels voldoen.

Met name de belastingwetgeving, waarin jaarlijks vele aanpassingen en wijzigingen worden doorgevoerd, maakt het voor deze groep qua aangifte inkomstenbelasting niet overzichtelijker. ZZP’ers passen de fiscale mogelijkheden niet altijd goed of onvolledig toe, waardoor er geld blijft liggen bij de belastingdienst.

Door gebruik te maken van de diensten van Buro Brederode, weet u zeker dat u niet teveel belasting betaalt. U krijgt altijd waar u recht op heeft. Wij verwerken uw aangifte correct en snel.

Aangifte inkomstenbelasting

Ieder jaar dient vóór 1 april uw aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst binnen te zijn. In deze aangifte wilt u natuurlijk optimaal gebruik maken van de mogelijke aftrekposten. Buro Brederode heeft al ruime ervaring met deze groep ZZP’ers en weet waar zij tegen aanlopen. Wij zijn op de hoogte van de laatste regelgeving en zorgen ervoor dat u alle belastingvoordelen benut. Vaak kunnen ZZP’ers van de navolgende belastingvoordelen profiteren:

  • Zelfstandigenaftrek;
  • Startersaftrek;
  • MKB – vrijstelling;
  • Fiscale oudedagsreserve;
  • Investeringsaftrek;
  • VAMIL etc.

Buro Brederode beschikt over up-to-date software om deze aangiften op te stellen. Via een moderne communicatiemodule worden de aangiften rechtstreeks bij de belastingdienst ingediend. Hiervoor hebben wij geen DigiD codes nodig van onze relaties.

Indien u onmogelijk uw aangifte op tijd bij de belastingdienst kunt inleveren bestaat de mogelijkheid om via ons kantoor uitstel aan te vragen. Zo voorkomt u hoge boetes voor het niet tijdig doen van aangifte. U dient ons vóór uiterlijk 27 maart in te lichten of u van de uitstelregeling gebruik wilt maken.

Het aantal klanten neemt jaarlijks toe en wij constateren dat er steeds meer ZZP’ers de moeite nemen voor verslaglegging en aanvullend kiezen voor een juiste aangifte, zonder verrassingen achteraf door de Belastingdienst.

Buro Brederode heeft goede kontakten met de Belastingdienst. Naast permanente bijscholing worden regelmatig door de belastingexperts georganiseerde bijeenkomsten bezocht.

Wij kijken verder dan alleen uw belastingaangifte. Veel van onze relaties hebben doorverwezen wij naar de notaris om een testament te maken/wijzigen.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in onze diensten.

Aangifte omzetbelasting

Een ondernemer krijgt naast de inkomstenbelasting ook vaak te maken met omzetbelasting. Deze Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is afhankelijk van de prestaties welke de ZZP’er verricht.