0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering
Komt je bedrijf, vereniging of stichting stil te liggen door brand, storm, inbraak, storm of waterschade? Met de bedrijfsschadeverzekering is de schade en omzetderving gedekt. De bedrijfsschadeverzekering vangt het grootste deel van uw vaste, doorlopende kosten op en biedt u tevens een vergoeding voor omzetderving. Ook de kosten die u moet maken voor de instandhouding en hervatting van uw bedrijfsactiviteiten worden binnen de verzekering bedrijfsschade vergoedt.

Machinebreukverzekering
Valt één van je machines plotseling uit, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor je onderneming. De productie wordt minder of valt stil. De klanten of afnemers hebben hier last van. Met de machinebreukverzekering zijn de machines verzekerd tegen materiele schade. Bij sommige verzekeringen is het ook mogelijk dat de bedrijfsschade als gevolg van de machinebreuk vergoedt wordt..

Cyberverzekering
Als ondernemer bent u voortdurend bezig om uw bedrijf te optimaliseren. En dat gaat vaak samen met automatisering en digitalisering. De voordelen ervan zijn duidelijk, maar u loopt hierdoor ook nieuwe risico’s. Steeds vaker worden bedrijven getroffen door virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Maar ook het risico van lekken van gegevens door menselijke fouten of technisch falen. Dat kan een enorme impact hebben op uw onderneming. Met de Allianz Cyberverzekering beschermt u uw bedrijf tegen schade door cyberincidenten.

Milieuschadeverzekering
Veroorzaak je met jouw onderneming bodem- of waterverontreiniging? Dan ben je verplicht de aangerichte schade schoon te maken. Je hebt dan een wettelijke saneringsplicht. De milieuschadeverzekering vergoedt de kosten voor deze sanering. Naast je eigen locatie zijn ook de locaties waar je bedrijf werkzaamheden verricht meeverzekerd.