0255 518 032
  info@burobrederode.nl

Rechten en plichten

Rechtsbijstandverzekering
Als ondernemer wilt u uiteraard tevreden klanten die graag bij u terugkomen. Maar wat als er een geschil optreedt met je leverancier of afnemer? Dan is deskundig juridisch advies en rechtshulp erg handig. Met de rechtsbijstandverzekering is uw bedrijf goed verzekerd

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u of één van uw medewerkers schade berokkent aan bijvoorbeeld één van uw klanten, is het prettig om te kunnen terugvallen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen materiële schade die door u of een werknemer is veroorzaakt. Ook persoonlijke (letsel)schade is verzekerd binnen deze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, evenals productaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als ondernemer kun je te maken krijgen met beroepsfouten, de schade die hierdoor ontstaat is vaak alleen financiele schade. Hierbij kun je denken aan een verkeerd advies. Ben je architect of ingenieur? Dan kan een beroepsfout ook leiden tot zaak- of letselschade. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door beroepsfouten bij adviserend werk. Voor sommige beroepen is de verzekering zelfs verplicht.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Ben je bestuurder, commisaris of toezichthouder van een stichting of vereniging? Bij een veroordeling is het mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld in uw privé vermogen. Deze verzekering dekt schade en juridische kosten door een bestuurlijke fout van jezelf of medebestuurder en beschermt je privévermogen.